හමාස් ප්‍රහාරයෙන් අතුරුදන් වූ ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රාණ ඇපකරුවන් අතර විය හැකි බව ඊශ්‍රායල විදේශ අමාත්‍යාංශය පවසයි

2023 ඔක්‌තෝබර් 7 වැනිදා ඊශ්‍රායලයට එල්ල වූ හමාස්‌ ප්‍රහාරයෙන් අතුරුදන් වූ සුජිත් බණ්ඩාර යටවර හමාස්‌ සංවිධානයේ ප්‍රාණ ඇපකරුවන් අතර විය හැකි බව ඊශ්‍රායල විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඊශ්‍රායලයේ ශ්‍රී ලංකා දූත පිරිසට නිල වශයෙන් දැනුම් දී ඇත.

මේ පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යාංශය සහ බණ්ඩාර යටවරගේ පවුලේ සාමාජිකයන් ද දැනුවත් කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් බණ්ඩාර යටවරගේ දරුවන් ලබාදුන් DNA සාම්පල සහ හඳුනා ගත නොහැකි මළ සිරුරු අතර ගැළපීමක් ඇත්දැයි ඊශ්‍රායල පොලිසිය පරීක්‍ෂා කරමින් සිටියි.

මීට පෙර අතුරුදන් වූවන්ගේ සංඛ්‍යාව 222ක් බව පැවසුවත් ඊයේ යාවත්කාලීන කළ දත්තවල දැක්වෙන්නේ එම සංඛ්‍යාව 239ක් බවයි.

මෙවැනි පසුබිමක බණ්ඩාර යටවර මුදාගැනීම සඳහා තානාපති කාර්යාලය ඊශ්‍රායල රජයේ සියලුම අංශ සමඟ කටයුතු කරමින් සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *