හම්බන්තොට වරාය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී උණුසුම් තත්වයක්

හම්බන්තොට වරාය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී උණුසුම් වාද විවාද ඇති වුණා.

SJB පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස අත්තනායක සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ අතර මූලික බහින්බස්වීමක් ඇති විය.

වරාය චීනයට විකුණුවා යැයි අත්තනායක මහතා කී අතර වික්‍රමසිංහ මහතා කීවේ එය වසර 70ක බද්දට පමණක් ලබාදුන් බවය.

“වසර 33කට වැඩි කාලයකට වත්කමක් බදු දුන් විට එය විකුණා ඇති බවට සලකනු ලැබේ,” අත්තනායක මහතා තර්ක කළේය.

හරස් කතාවට එක්වූ වරාය අමාත්‍ය රෝහිත අබේගුණවර්ධන කියා සිටියේ එය වසර 99ක බදු ගිවිසුමක් බවයි. “වරාය වසර 99කට බදු දී ඇති බවට පැහැදිලිව ලියා ඇති ගිවිසුමේ පිටපතක් මම එවන්නම්,” ඔහු පැවසීය.

“චීන රජයට මුදල් ගෙවා ශ්‍රී ලංකා රජයට වරාය පවරා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා,” වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

“වරාය ක්ෂණිකව පවරා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ,” අබේගුණවර්ධන පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *