හම්බන්තොට ඩොලර් මිලියන ගණනක රෝහල් ව්‍යාපෘතියේ විශාල දූෂණයක් ඕස්ට්‍රේලියානු වාර්තා චිත්‍රපටයකින් හෙළිවේ.

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ප්‍රමුඛතම ගවේෂණාත්මක පුවත්පත් වැඩසටහනක් වන ෆෝ කෝනර්ස් ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට ඩොලර් මිලියන ගණනක රෝහල් ව්‍යාපෘතියට අදාළ විශාල දූෂණ හෙළි කර තිබේ.

ඕස්ට්‍රේලියාව පදනම් කරගත් Aspen Medical සමාගම හම්බන්තොට ඩොලර් මිලියන ගණනක රෝහල් ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ වීමෙන් පසු ඉහළ මට්ටමේ මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ විමර්ශනයක පැටලී ඇති බව Four Corners හි වාර්තා චිත්‍රපටයකින් තහවුරු වේ.

එය 2012 ව්‍යාපෘතියක් බව පවසමින්, සමාගම විසින් එවකට අපනයන මූල්‍ය හා රක්ෂණ සංස්ථාව (EFIC – දැන් අපනයන මූල්‍ය ඕස්ට්‍රේලියාව) වෙතින් ඩොලර් මිලියන 18.8 ක රක්ෂණ ඇපකරයක් හරහා විධිමත් ඕස්ට්‍රේලියානු රජයේ සහාය ලබාගෙන ඇති බව පැවසීය.

Four Corners පැවසුවේ Aspen Medical හි ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු ගනුදෙනුව ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට අයත් Saber Vision Holdings නම් අභිරහස් බ්‍රිතාන්‍ය-වර්ජින් අයිලන්ඩ්ස් හි වාසය කරන සමාගමකට යුරෝ මිලියන 1.4 (ඩොලර් මිලියන 2.1) ගෙවීමක් බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *