හදිසි භාවිතය සඳහා ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන තොග නඩත්තු කර නැත!! කෝප් කමිටුව හෙළි කරයි

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ පරිපාලන අකාර්යක්ෂමතා සහ අක්‍රමිකතා රැසක් හෙළිදරව් කරමින් කෝප් කමිටුව පෙන්වා දුන්නේ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ගබඩාවල පවත්වාගෙන යන ඉන්ධන තොග ප්‍රමාණවත් නොවන බවයි.

කෝප් කමිටුව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මාපා පතිරණ සහ ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ සභාපති සාලිය වික්‍රමසූරිය ඇතුළු තවත් නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු කැඳවා තෙල් සංස්ථාවේ පරිපාලන අකාර්යක්ෂමතා සහ අක්‍රමිකතා රැසක් හෙළිදරව් කර තිබුණි.

මෙම රැස්වීමේදී විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තා සහ 2020 සහ 2021 වසර සඳහා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ වත්මන් කාර්ය සාධනය විමර්ශනය කරන ලදී.

බෆර් තොග සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ නිලධාරියා කියා සිටියේ රටේ හදිසි අවස්ථාවකදී භාවිත කිරීම සඳහා ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 60,000ක සහ පෙට්‍රල් මෙට්‍රික් ටොන් 45,000ක තොගයක් තෙල් සංස්ථාවේ ගබඩාවල පවත්වාගෙන යන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *