සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය ඊයේ හෙද වර්ජනය සම්බන්ධයෙන් විසදුම් දීමට පොරොන්දු වූ බව හෙද සංගමය පවසයි

හෙද වර්ජනය සම්බන්ධයෙන් තමා සමග සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය ඊයේ සාකච්ඡා කළ බවත්, ඉල්ලීම්වලට විසඳුම් ලබාදීමට ඇය පොරොන්දු වූ බවත් රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගමයේ සභාපති පූජ්‍ය මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි පවසති.

අද දෙවන දිනටත් හෙද වර්ජනය පැවතීම හේතුවෙන් ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයකට පත්විය.

මෙරට ප්‍රධාන හෙද වෘත්තීය සමිති වන රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගමය, රජයේ හෙද නිලධාරින්ගේ සංගමය සහ සමස්ත ලංකා හෙද සංගමය ඒකාබද්ධව ඊයේ ආරම්භ කළ අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය අද දෙවන දිනටත් ක්‍රියාත්මක විය.

ඒ හෙද නිලධාරින්ගේ උසස්වීම්, දින 6ක සේවා සතිය වෙනුවට රජයේ සෙසු සේවකයින්ට මෙන් දින 5ක සේවා සතියක් ලබාගැනීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කර ගනිමිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *