සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරයි

බුද්ධි ගලනය, සෞඛ්‍ය අර්බුදය සහ වෛද්‍යවරුන්ට බලපාන ගැටලු විසඳීම සඳහා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පියවර 8 කින් යුත් යෝජනාවලියක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත ඊයේ ඉදිරිපත් කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව මුහුණ දෙන අභියෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය දරන උත්සාහයේ වැදගත්කම අවධාරණය කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය එම යෝජනාව ලැබුණු බව තහවුරු කළේය.

බුද්ධි ගලනය,ඉහළ නිපුණතා ඇති වෘත්තිකයන් විදේශයන්හි වඩා හොඳ අවස්ථා සොයා තම මව් රට හැර යාමේ සංසිද්ධියක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතී. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ යෝජනාවේ අරමුණ වන්නේ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් රඳවා තබා ගැනීම සහ දේශීය සෞඛ්‍ය සේවා පද්ධතියට දායක වීමට ඔවුන් දිරිමත් කිරීම සඳහා නිශ්චිත ක්‍රියාමාර්ග ගෙනහැර දක්වමින් මෙම ගැටලුව විසඳීමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *