සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතිරික්ත කාර්ය මණ්ඩලයක්

දුරස්ථ රෝහල්, විශේෂයෙන් පර්යන්ත ප්‍රදේශවල වෛද්‍යවරුන්ගේ හිඟය සමඟ පොරබදමින් සිටින අතර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සතුව වෛද්‍යවරුන් 52 ක අතිරික්ත කාර්ය මණ්ඩලයක් සිටින අතර, බොහෝ දෙනා සම්පත් වෙන් කිරීම ප්‍රශ්න කරති.

පසුගියදා පැවති රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභා රැස්වීමේදී (COPA) මේ බව අනාවරණය විය.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්නගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් COPA මෙම රැස්වීම කැඳවා තිබුණේ ඖෂධ හිඟය, වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ගේ සංක්‍රමණය සහ මූල්‍ය අක්‍රමිකතා ඇතුළු සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ ගැටලු විසඳීම සඳහා ය.

2023 අගෝස්තු 30 වැනි දිනට පෙර වසර තුළ වෛද්‍යවරුන් 197 දෙනෙකු පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව සංක්‍රමණය වී ඇති බව වෛද්‍ය සේවා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ජී. විජේසූරිය මහතා මෙම රැස්වීමේදී අනාවරණය කළේය. මෙම වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ගාස්තු අයකර ගැනීමට අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.

තවද, වෛද්‍යවරුන් 526 දෙනෙකු වසර පහක් දක්වා දීර්ඝ කාලයක් සඳහා සංක්‍රමණය වී ඇති නමුත්, ඒ පිළිබඳව අමාත්‍යාංශයට කලින් දැනුම් දී තිබුණි.

නුදුරු අනාගතයේ දී නව වෛද්‍යවරුන් 1600ත් 2000ත් අතර ප්‍රමාණයක් පැමිණීමට අපේක්‍ෂිත බවත්, සාමාන්‍ය අංශයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ හිඟයක් මග හැරිය යුතු බවත් විජේසූරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය. කෙසේ වෙතත්, දුරස්ථ රෝහල්වලට වෛද්‍යවරුන් අනුයුක්ත කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය තවමත් අවධානය යොමු කළ යුතු ගැටලුවකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *