සේවය හැරගිය සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාරීන්ට පොදු සමා කාලයක්

සේවය හැරගිය සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු සාමාජික සාමාජිකාවන්ට නැවත සේවයට එක්වීම සඳහා 2020 පෙබරවාරි මස 20 දින දක්වා පොදු සමා කාලයක් ප‍්‍රකාශයට පත්කර ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව කියයි. ඒ ජනාධිපති පොදු සමාව යටතේයි.

ජනාධිපති තුමාගේ උපදෙස් මත, ආරක්ෂක ලේකම් මේජර් ජනරාල් (විශ‍්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතා විසින් වැඩපිළිවෙළ කි‍්‍රයාත්මක කිරීමට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවද එම දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි. සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පොදු සමාකාලයක් ප‍්‍රකාශයට පත්කර ඇත්තේ ප්‍රථම වතාවටයි.

සේවය හැරගිය සාමාජිකයින් සදහා වු අයදුම්පත www.csd.lk යන සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තු වෙඞ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකි අතර එය සම්පුර්ණ කර පෙබරවාරි මස 20 වැනි දිනය පෙර සිවිල් ආරක්ෂක බලකා මුලස්ථානය වෙත බාර දීමට කටයුතු කරන ලෙසට දෙපාර්තමේන්තුව ඉල්ලා සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *