සේවකයින් සඳහා බෝනස් ලබාදීම සම්බන්ධව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් පැහැදිලි කිරීමක්…

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද නිමිත්තෙන් මේ වසරේ සිය සේවකයන්ට ප්‍රසාද දීමනා ලබා දුන් බවට සති අන්ත පුවත්පතක පළ වූ පුවතක් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

අද (08) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සේවකයින්ට ප්‍රසාද දීමනා ලබා නොදුන් බව තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර උත්සව අත්තිකාරම් ණය රු. ලිඛිත ඉල්ලීමක් කර වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා නොගත් සේවකයින් සඳහා රුපියල් 30,000 ක් ලබා දෙන ලදී.

මෙම ණය මුදල මාස 10ක කාලයක් තුළ පොලිය සමඟ සේවකයන්ගෙන් අයකර ගන්නා බවද නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

මෙම ප්‍රවෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි කිරීම සිදුකරන ලෙසට ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව අදාළ මාධ්‍ය ආයතනයෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව අපකීර්තියට පත්කිරීමේ අරමුණින් සිදුකෙරෙන ද්වේශසහගත ප්‍රචාර සම්බන්ධයෙන් විමසිලිමත් වන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *