සේවකයන් නැතිව තරු හෝටල්වල අර්බුදකාරී තත්වයක්

සේවකයන් විශාල වශයෙන් රට හැර යෑම හේතුවෙන් අගනුවර ඇතුළු විවිධ ප්‍රදේශවල තරු පන්තියේ හෝටල් පවත්වාගෙන යාමේ දැඩි අර්බුදකාරී තත්වයක් පැන නැගී ඇතැයි හෝටල් ක්ෂේත්‍ර ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසේ

මේ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් හෝටල් කළමනාකාරීත්වයන් ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය දැනටමත් දැනුවත් කර ඇත.

හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ දෙදහසකට වැඩි පිරිසක් පසුගිය කාලයේදී රට හැර ගොස් ඇති බව වාර්තාවේ.

කළමනාකරණ සේවයේ සිට මුළුතැන්ගේ දක්වා සෑම අංශයකම සේවා පුරප්පාඩු විශාල වශයෙන් වැඩි වී ඇති හෙයින් මෙම අර්බුදය මතුවී ඇති බව එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේය.

තරු හෝටල් වල පුහුණුව ලැබූ බොහෝ දෙනකු විදේශ හෝටල්වල රැකියා සඳහා පිටව යෑමත් හෝටල් පාසල් හි පුහුණුව ලැබූ බොහෝ දෙනකු විදෙස් හෝටල්වල රැකියා අපේක්ෂාවෙන් සිටීමත් හේතුවෙන් මෙම අර්බුදය ඔඩු දුවා ඇත.

සේවක හිඟය හේතුවෙන් සංචාරකයන්ට නිසි ලෙස ආහාර පාන ඇතුළු සේවාවන් ලබාදීමේදී ගැටළු මතුව ඇතැයි වාර්තාවේ.

සංචාරකයන් පැමිණීම වැඩිවෙමින් පවතින වකවානුවක තරු පන්තියේ හෝටල්වල පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් රජය මීට වඩා සොයා බැලිය යුතු බව එම ක්ෂේත්‍රයේ නියෝජිතයෝ පිරිසක් පෙන්වා දෙති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *