සුරාසල් විවෘතව තැබෙන වේලාවේ වෙනසක්

සුරාසල් විවෘතව තබන වේලාව වෙනස් කිරීම පිළිබඳ අවධානය යොමුව ඇතැයි මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසයි.

ඊට අදාළ සාකච්ඡා මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇතැයි ද පැවසු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා, සුරාසල් සම්බන්ධයෙන් රට තුළ පවතින ඇතැම් නීති ජනතාව නීතිවිරෝධී මධ්‍යසාර වෙත යොමු කිරීමට පොළඹවන බවද කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *