සුරාබදු ව්‍යාජ ස්ටිකර් ඇල්ලීම ගැන හර්ෂගෙන් හෙළදරව්වක්

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තු නිලධාරීන් ව්‍යාජ ස්ටිකර් අත්අඩංගුවට ගැනීම මත්පැන් නිෂ්පාදකයන් සහ ඇතැම් සුරාබඳු නිලධාරීන් අතර වූ අභ්‍යන්තර මුදල් ගනුදෙනුවක් මත ඇති වූ ආරවුලක් බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පැවසීය.

ව්‍යාජ ස්ටිකර් ජාවාරම පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඇතැම් නිලධාරීන්ට ගෙවිය යුතු අල්ලස් මුදල් ලබා නොදීම සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය සතියේ ව්‍යාජ ස්ටිකර් සම්බන්ධව සිදුකළ වැටලීම් වලට හේතුව බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැරදි කරුවන් වහාම නීතිය හමුවට ඉදිරිපත් කරන්නැයි ඉල්ලීමක් කරන බවත්  කොළඹ මාක්ස් ප්‍රනාන්දු මාවතේ විපක්ෂ නායක කාර්යාලයේ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු පැවසීය.

මත්පැන් බෝතල් සඳහා  සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එක ස්ටිකරයකුත් තව තැනකින් තවත් ස්ටිකරයකුත් අලවන්නේ නම් ව්‍යාජ ස්ටිකර් ජාවාරම නතර කළ හැකි බවත් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

මේ බව මුදල් කාරක සභාවේදීත් යෝජනා කළ බවත්  ව්‍යාජ ස්ටිකර් ගැසීම මෙයින් බොහෝ දුරට අඩු වනු ඇති බවත් ඔහු තවදුරටත් කීවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *