සුභසාධන ප්‍රතිලාභ අයදුම්පත් වලින් 95%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සත්‍යාපනය කරයි.

“අස්වැසුම” සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ ක්‍රමයේ ප්‍රතිලාභීන්ගේ ප්‍රකාශන සත්‍යාපනය කිරීමේ කටයුතු 95% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අවසන් කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ ප්‍රකාශ කළා.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය සේමසිංහ ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභීන්ගේ ප්‍රකාශවල නිරවද්‍යතාවය පරීක්ෂා කර තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පත් කරන ලද තේරීම් කමිටු විසින් සත්‍යාපනය අවසන් කර ඇති බවයි.

“අස්වැසුම” යෝජනා ක්‍රමය යටතේ සියලුම සුබසාධන ප්‍රතිලාභ සඳහා ගෙවීම් ජූලි මාසයේ සිට සිදු කෙරෙනු ඇති අතර එමඟින් ලබන්නන් හඳුනා ගත හැකි විනිවිදභාවයකින් යුත් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් තුළින් සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ලබාදීම සහතික කෙරේ,” ඔහු පැවසීය.

ලැයිස්තුවේ ඇතුළත් නම් හෝ ඇතුළත් කළ යුතු හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් පවත්වා තීරණයකට එළැඹීම සඳහා විරෝධතා ඉදිරිපත් කිරීමට දින දන්වන බවද රාජ්‍ය අමාත්‍ය සේමසිංහ මහතා පැවසීය.

දිවයින පුරා පිහිටි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 340කින් සුබසාධන ප්‍රතිලාභ සඳහා අයදුම්පත් මිලියන 3.7කට අධික ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇත.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයට (PMD) අනුව, මෙම ගෙවීම් සංක්‍රාන්ති, අවදානමට ලක්විය හැකි, දුප්පත් සහ අන්ත දුගී යන සමාජ කාණ්ඩ හතරක් අතර බෙදා හරිනු ඇත. මීට අමතරව, ආබාධ සහිත, වැඩිහිටි සහ වකුගඩු රෝගීන් සඳහා සුපුරුදු දීමනා ද ලබා දෙනු ඇත.

400,000 කට ආසන්න සංක්‍රාන්ති ප්‍රතිලාභීන් 2023 දෙසැම්බර් 31 දක්වා මසකට රුපියල් 2,500 ක් ලබන අතර, අවදානමට ලක්විය හැකි ප්‍රතිලාභීන් 400,000 කට 2024 මාර්තු 31 දක්වා මසකට රු. 2023 ජූලි 1 සිට වසර තුනක් සඳහා මසකට රුපියල් 15,000 ක් ලබා ගන්න.

දැනට සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ලබන ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් 72,000කට මසකට රුපියල් 5000 බැගින්ද, වකුගඩු ආධාර ලබන පුද්ගලයන් 39,150කට මසකට රුපියල් 5000 බැගින්ද, ජ්‍යෙෂ්ඨ සහනාධාර ලබන පුද්ගලයන් 416,667කට රුපියල් 5000 බැගින්ද හිමිවේ. මසකට 2000.

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *