සුබසාධන ප්‍රතිලාභ සඳහා මාර්තු 31 ට පෙර ලියාපදිංචි වන ලෙස ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ වැඩසටහන සඳහා සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයින් හඳුනාගැනීමේ අරමුණින් සිදුකෙරෙන තොරතුරු සමීක්ෂණය මාර්තු 31 වැනිදා අවසන් වන බව සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය, ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) පවසයි.

නියමිත දිනට පෙර දත්ත සැපයීමට අපොහොසත් වීම ප්‍රතිලාභ අහිමි වීමට හේතු විය හැකි බවට සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලය අනතුරු අඟවයි. සුභසාධන ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ වැඩසටහන සඳහා තොරතුරු සමීක්ෂණය පවත්වන ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් වෙත කඩිනමින් ලබා දීමෙන් ඔවුන්ගේ දත්තවල නිරවද්‍යතාවය සහ කාලෝචිත බව සහතික කරන ලෙස ඔවුහු සියලුම අයදුම්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම 2002 අංක 24 දරන සුබසාධන ප්‍රතිලාභ පනතේ විධිවිධාන අනුව 2022 අංක 1 දරන සංශෝධිත සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ නියෝග සමඟ සමපාත වනු ඇත. විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මෙම සංශෝධනය අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී. 2022 දෙසැම්බර් 15 දිනැති අංක 2310/30 දරන විශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව 2022 ඔක්තෝබර් 20 දිනැති අංක 2302/23.

සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ගෙවීම් සඳහා සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයින් හඳුනාගැනීමේ අයදුම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් වී ඇති අතර, සම්පූර්ණ අයදුම්පත් 3,728,139ක් ලැබී ඇත. කෙසේ වෙතත් ඊයේ (01) වන විට නිවැරදි දත්ත ලබා දී ඇත්තේ අයදුම්කරුවන් 102,143ක් පමණි.

සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ වැඩසටහනේ තොරතුරු සමීක්ෂණය සඳහා දත්ත රැස් කිරීම සහ සුදුසුකම් ලත් ප්‍රතිලාභීන් හඳුනා ගැනීම සඳහා දිවයිනේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා නිලධාරීන් 6,728ක් යොදවා ඇත. සංවර්ධන නිලධාරීන් 3,190 ක්, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරීන් 494 ක්, ග්‍රාම නිලධාරීන් 205 ක්, අනෙකුත් නිලධාරීන් 1,127 ක් සහ තාවකාලික බඳවා ගැනීම් 1,712 ක් මෙයට ඇතුළත් වේ.

සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ වැඩසටහන සඳහා ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් සහතික කිරීම සඳහා, අයදුම්කරුවන් අදාළ නිලධාරීන්ට නිවැරදි තොරතුරු ලබා දිය යුතු අතර ජාතික හැඳුනුම්පතක්, ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ලියාපදිංචි අංකයක් හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කරන ලද ලිපියක් සමඟ ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කළ යුතුය.

මීට අමතරව, සුබසාධන ප්‍රතිලාභ ගෙවීමේ වැඩසටහන සඳහා උපකාරක ලියකියවිලි ලෙස වකුගඩු රෝගීන්ගේ සහ ආබාධිත පුද්ගලයින්ගේ සායන සහ වෛද්‍ය වාර්තා මෙන්ම ජල හා විදුලි බිල්පත් ද ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

“සත්‍යවාදී වෙමු – සුදුස්සන්ට ප්‍රතිලාභ ලබා දෙමු” යන සටන් පාඨය යටතේ සිදු කරන ලද දත්ත ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් වූ පසු, අයදුම්කරුවන් තම දත්තවල නිරවද්‍යතාවය තහවුරු කරන ප්‍රකාශයකට අත්සන් කළ යුතුය. සෑම නිවසකටම QR කේතයක් සපයනු ලබන අතර, සපයන ලද දත්තවල සාරාංශය නිරීක්ෂණය කිරීමට එය භාවිත කළ හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *