සීනි බද්ද ගැන පිටවන තොරතුරු ගැන පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යයි: ඇමති මනුෂ

එම යෝජනාව කැබිනට් කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතාට ඉදිරිපත් කිරීමටත් පෙර සීනි සඳහා ආනයනික බද්ද ඉහළ දැමීමක් පිළිබඳව ව්‍යාපාරිකයන්ට තොරතුරු ලැබුණේ කෙසේද යන්න ප්‍රශ්නාර්ථයකි.

මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ බදු සංශෝධනය පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටියේ ශ්‍රී ලංකා රේගු නිලධාරීන් පමණක් බවයි.

බදු වැඩි කිරීම පිළිබඳව දැනුවත්ව සිටින්නේ කුමන පාර්ශ්වදැයි ද ප්‍රශ්න කළ ඔහු එම තොරතුරු කිසිවකු විසින් පිටස්තර පුද්ගලයින්ට ලබා දී ඇත්ද යන්න පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමේ අවශ්‍යතාව අවධාරණය කළේය.

“අපි එදා සීනි වංචාව ගැන හඬක් නැඟුවා, අදත් වංචාවක් වුණොත් අපි දිගටම හඬ නඟනවා, වංචාවක් වුණොත්, වැරැද්දක් වුණාම කටවහගෙන ඉන්නේ නැහැ, මොකක්ද කියලා සොයා බැලිය යුතුයි. මෙහි සිදු විය.

මෙහි සැබෑ ප්‍රශ්නය වන්නේ බදු වැඩි කිරීමේ තීරණයේ තොරතුරු ව්‍යාපාරිකයන් වෙත ගියේ කෙසේද යන්නයි. ඇත්තම කියනවා නම් බදු වැඩි කිරීමේ තීරණය ගැන කැබිනට් මණ්ඩලයේ අයවත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ.
රේගු නිලධාරීන් මෙය දැන සිටි අතර, මෙම තොරතුරු එම ව්‍යාපාරිකයින්ට කාන්දු වූයේ කෙසේද යන්න සොයා බැලිය යුතුය.

“රජයේ සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමේ කැබිනට් තීරණය පවා කාන්දු වූ අතර ඇතැමුන් ඊට පසු වැටුප් වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලා උද්ඝෝෂණ කළේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට සහ ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් වැටුප් වැඩි කිරීමට හේතු වූ බවට හැඟීමක් ඇති කර ගැනීමටය.

එමෙන්ම රජය බද්දක් පැනවීමට තීරණය කළ වහාම ඇතැම් ව්‍යාපාරිකයන් එම භාණ්ඩ ආනයනය කරයි. රජය බදු අඩු කිරීමට තීරණය කරන විට, මෙම කණ්ඩායමම එම නිශ්චිත අයිතම සඟවයි. මේ තොරතුරු එම ව්‍යාපාරිකයන් වෙත ළඟා වන්නේ කෙසේද යන්නට අපට පිළිතුරු සෙවිය යුතු ප්‍රශ්නයයි. කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් තොරතුරු කාන්දු නොවන බව මට විශ්වාසයි,” අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පැවැත්විය යුතුයි.බදු වෙනස් කිරීමෙන් හැමදාම ලාභ ලබන පිරිසක් ඉන්නවා.ඒ නිසා තමයි ජනාධිපතිතුමා සීනි සඳහා උපරිම සිල්ලර මිලක් නියම කළේ.ඒ තීරණයත් එක්ක මේකෙන් ලාභ ලබන්න බැහැ. බදු වැඩි කරනවා” යැයි අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *