සීතායි අම්මාන් කෝවිල වෙනුවෙන් විශේෂ සමරු ආවරණයක් නිකුත් කෙරේ.

අග‍්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ඉන්දීය මහ කොමසාරිස්වරයා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන් සමග නුවරඑළිය සීතාඑළිය සීතායි අම්මාන් විහාරස්ථානය වෙනුවෙන් විශේෂ සමරු කවරයක් අද (23) නිකුත් කළේය.

ඔවුන් විසින් විහාරස්ථානයේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයක් සඳහා මුල්ගල තැබූ අතර, එය #රාමායණ වීර කාව්‍යයේ අශෝක් වතිකාගේ ස්ථානය සංකේතවත් කරයි.

භාවනා මධ්‍යස්ථානය විහාරස්ථානයේ පහසුකම් වැඩි කරන අතර ඉන්දියාවේ සහ වෙනත් ප්‍රදේශවලින් වැඩි සංචාරකයින් නුවරඑළියට ගෙන්වා ගැනීමට උපකාරී වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *