සියලුම ජලාශවල ජල ධාරිතාව 50% ඉක්මවයි – වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් සියලුම ජලාශවල ජල ධාරිතාව සියයට 50 ඉක්මවා ඇති බව වාරිමාර්ග (ජල විද්‍යා) අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු. එස්.පී.සී. සුගීෂ්වර බණ්ඩාර මහතා පැවසීය.

ඇතැම් ජලාශ වාන් දැමීමට පටන් ගෙන ඇති බවත් තවත් ජලාශ කිහිපයක් වාන් දැමීමට ආසන්න බවත් ඔහු මාධ්‍ය වෙත පැවසීය.

දැදුරුඔය ජලාශයේ වාන් දොරටු හයක් අඩි තුනක් උසට විවෘත කර තත්පරයට ඝන අඟල් 11,200 ක ධාරිතාවයකින් ජලය මුදා හැරීම ආරම්භ කර ඇත. ඒ අනුව දැදුරු ඔයේ පහත් බිම්වල ජලය ඉහළ යනු ඇති අතර, හදිසි ගංවතුර තත්ත්වයන් පිළිබඳව විමසිලිමත් වන ලෙස ගංවතුර පහළ වෙසෙන ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

මේ අතර අත්තනගලු ඔයේ ජල මට්ටම පිටාර මට්ටමට පැමිණ ඇති අතර අත්තනගල්ල, ගම්පහ, ජා-ඇල සහ කටාන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් වාර්තා විය.

අද සවස් වන විට පවතින වර්ෂාපතනය මත දැනට පවතින සුළු ගංවතුර තත්ත්වය වැඩි විය හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *