සියයට 18ක විදුලි ගාස්තු වැඩිවීමක්?

විදුලිබල මණ්ඩලය පුරෝකථනය කළ රුපියල බිලියන 32ක අලාභය පියවීම සඳහා මීට පෙර 22%ක ගාස්තු වැඩිවීමක් අවශ්‍ය වුවද පවතින තත්ත්වය හමුවේ 18% විදුලි ගාස්තු වැඩිවීමක් ප්‍රමාණවත් බව එම මණ්ඩලය පවසයි.

මේ වසරේ ජුලි මාසයේදී විදුලි ගාස්තු සංශෝධනයක් සිදුකළ අතර මීළඟ සංශෝධනය එළඹෙන ජනවාරි මාසයට යෙදී තිබියදී මේ මාසයේ සිට යළිත් ගාස්තු වැඩිවීමක් අවශ්‍ය බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මහජන උපයෝගිතා කොමිසමට දැනුම්දී තිබුණි.

ඔවුන් අනුමැතිය ඉල්ලා තිබුණේ සියයට 22කින් ගාස්තු වැඩි කිරීමට හෝ විදුලි ඒකකයක් රුපියල් 8කින් වැඩිකිරීමටය.

කෙසේවෙතත් එලෙස ඉල්ලූ ගාස්තු වැඩිවීම මහජන උපයෝගිතා කොමිසම කරුණු 3ක් මත ප්‍රතික්ෂේප කළේ සංශෝධිත වාර්තාවක් අද දින වනවිට යළි යොමු කරන ලෙස දැනුම්දෙමිනි.

දෛනික විදුලි ඉල්ලුම පුරෝකථනය කළ ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවීම, ජලවිදුලි උත්පාදනය පුරෝකථනය කළ ප්‍රමාණයට වඩා ඉහළයාම සහ ගල්අඟුරුවල පුරෝකථනය කළ පිරිවැය පහළයාම එම කරුණු තුනයි.

එවන් පසුබිමක ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යළි දැනුම්දී ඇත්තේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිශතයෙන් ගාස්තු වැඩි නොකළහොත් මණ්ඩලයේ පාඩුව පියවාගත නොහැකි වනු ඇති බවය.

ඔවුන් මේ බව ප්‍රකාශ කළේ මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අද කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ පැවැත්වූ යෝජිත විදුලි ගාස්තු වැඩිකිරීම පිළිබඳ අදහස් විමසීමේ වැඩසටහනේදීය.

මෙම කරුණු විශ්ලේෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීමට අවසරදීම හෝ නොදීම සම්බන්ධයෙන් තීරණය කිරීමට නියමිතව තිබේ.

මේ අතර ජාතික වාණිජ මණ්ඩලය පවසන්නේ විදුලි ගාස්තු වැඩි කිරීම හරහා ඇඟලුම් ක්ෂේත්‍රෙය් රැකියා 25,000ක් පමණ මේ වනවිට අහිමිවී ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *