සිමෙන්ති මිල පහළට…

අද රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කිලෝග්‍රෑම් 50 සිමෙන්ති කොට්ටයක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල් 225කින් අඩු කර ඇති බව INSEE Cement Sri Lanka පවසයි.

ඔවුන් පැවසුවේ INSEE මහවැලි මැරීන් ප්ලස් සිමෙන්ති කොට්ටයක සංශෝධිත මිල දැන් රු. 2,750 කි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *