සිමෙන්ති මිලත් වැඩි වෙයි…

සිමෙන්ති මිල යළි ඉහළ දැමීමට සිමෙන්ති සමාගම් තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රු. 1850/-කි.

මිල සංශෝධනය සෙනසුරාදා (12දා) සිට ක්‍රියාත්මක වේ. අලුත්ම වැඩිවීමට පෙර සිමෙන්ති කිලෝග්‍රෑම් 50ක කොට්ටයක් රුපියල් 10කට අලෙවි විය. 1375/-කි.

මේ අතර, මිල ඉහළ ගියද වෙළඳපොලේ සිමෙන්ති හිඟයක් පවතින බවට පාරිභෝගිකයින් දිගින් දිගටම මැසිවිලි නඟයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *