සිකුරාදා සිට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා නව පද්ධතියක්…

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා පෙර ඔන්ලයින් හමුවීම් ක්‍රමය අවසන් කර ඇත.

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාලක ජනරාල් හර්ෂ ඉලුක්පිටිය මහතා පැවසුවේ, මාර්ගගතව හමුවීම් ක්‍රමය පෙරේදා (17) නතර වූ බව ය.

අද දින සංකේත ක්‍රමයක් යටතේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කළ බවත් බත්තරමුල්ලේ පිහිටි විදේශ ගමන් බලපත්‍ර කාර්යාලයට පැමිණෙන පුද්ගලයින්ට අද සිට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කරන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මේ අතර, ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව 2023 ජූනි 01 වැනිදා සිට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සඳහා නව ඔන්ලයින් ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීමට බලාපොරොත්තු වේ.

හර්ෂ ඉලුක්පිටිය මහතා පැවසුවේ, නව ක්‍රමය යටතේ මහජනතාවට නිවසේ සිටම තම විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සඳහා අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම් කළ හැකි බවත්, ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණීම අවශ්‍ය නොවන බවත්ය.

අයදුම්කරුවන්ගේ ඇඟිලි සලකුණු ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 50ක් පැවරීමට නියමිත අතර විදේශ ගමන් බලපත්‍ර සඳහා ගෙවීම් මාර්ගගතව හෝ ලංකා බැංකුව හරහා සිදු කළ හැකි බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *