සැප්තැම්බර් 15ට පෙර මැතිවරණයක් පැවැත්විය යුතුයි – මහින්ද දේශප්‍රිය

පළාත් පාලන, පළාත් සහ පාර්ලිමේන්තු මට්ටමින් මැතිවරණ කොට්ඨාශ සීමා නිර්ණය නැවත සකස් කිරීම සඳහා පත් කළ කමිටුවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පැවසුවේ කල් දැමූ මැතිවරණයක් සැප්තැම්බර් 15 වැනිදාට පෙර පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

ලෝක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දිනය සැප්තැම්බර් 15 වැනිදාට යෙදී ඇත. “පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා මැතිවරණ කල් දැමීම රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක්,” දේශප්‍රිය පැවසීය.

කල් දමා ඇති පළාත් සභා හෝ පළාත් පාලන මැතිවරණය කඩිනමින් පැවැත්වීමට බලධාරීන් කටයුතු කළ යුතු බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

එසේම පළාත් සභා ආණ්ඩුකාරවරුන් යටතේත් ප්‍රාදේශීය සභා කොමසාරිස්වරුන් යටතේත් පරිපාලනය කිරීම නීති විරෝධී බව ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *