සැකකරු ගැන තොරතුරු ඉල්ලයි

වයස අවුරුදු 09යි මාස 02ක තම දියණියට බරපතළ ලිංගික අපයෝජනයක් සිදුකර ප්‍රදේශයෙන් පළාගොස් සිටින සැකකාර පියෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලීසිය මහජන සහාය අපේක්ෂා කරයි.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මාවතගම පොලීසියට ලැබී ඇති පැමිණිල්ලක් මත විමර්ශන ක්‍රියාත්මකය.

සැකකරුගේ ඡායාරූපය ඉහතින් දැක්වෙන අතර ඔහුගේ විස්තර පහතින් දැක්වෙයි.

පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සැකකරු සම්බන්ධයෙන් තොරතුරක් දන්නේ නම් පහත සඳහන් දුරකථන අංක ඔස්සේ පොලීසියට දැනුම්දෙන ලෙසය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *