සා.පෙළ ප්‍රතිඵල එන්න කලින් උ: පෙළ පටන් ගැනීම අවුලක්

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ 2023 විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වීමට ප්‍රථම එම සිසුන්ට උසස් පෙළ පන්ති ආරම්භ කිරීමෙන් ප්‍රායෝගික ගැටලු රාශියකට මුහුණ දීමට සිදුවන බව අධ්‍යාපන විශේෂඥයෝ පවසති.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට ප්‍රථම උසස් පෙළ පන්ති ආරම්භ කිරීමෙන් ගුරුවරුන් සහ සිසුන් යන දෙපාර්ශවයම දැඩි අපහසුතාවකට පත්වන බව ද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

පාසල්වල දැනටමත්  උසස් පෙළ සිසුන් කණ්ඩායම් දෙකක් සිටින අතර තවත් ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් ඇතුළත් කර ගැනීමට ඉඩකඩ ප්‍රමාණවත් ද යන්නත් ඔවුන්ට ගැන්වීම් කටයුතු කිරීම සඳහා ගුරුවරුන් යොදා ගන්නේ කෙසේද පිළිබඳවත් ප්‍රායෝගික ගැටලු පවතින බව ද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

මීට අමතරව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට පෙර තමන් කැමැති උසස් පෙළ විෂය ධාරාවක්  තෝරා ගැනීමට යාමෙන් සිසුන් අපහසුතාවට පත්වන බව ද අධ්‍යාපන විශේෂඥයෝ කියති.

මේ පිළිබඳව කළ විමසුමකදී ලංකා ගුරු සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප්   ස්ටාර්ලින් මහතා සඳහන් කළේ ප්‍රායෝගික ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා දීමට අධ්‍යාපන බලධාරීන් සමත් වන්නේ නම්  මෙම  සිසුන්ට  උසස් පෙළ පන්ති ආරම්භ කිරීම පිළිබඳ ගැටලුවක් නොමැති බවය.

උසස් පෙළ පන්ති නොපවතින පාසල්වල සිසුන්ට අනුයුක්ත පාසල් ලබා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළත් එහිදී ද ඇතැම් ජනප්‍රිය පාසල්වල  විදුහල්පතිවරුන්  වෙනත් පාසල්වලට ඇතුළත් කර ගැනීමට මැලිකමක් දක්වනු ඇති බවද ඔහු කීය.

එහිදී ගැටලු රාශියක් ඇතිවිය හැකි බව ද ස්ටාර්ලින් මහතා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *