සා/පෙළ උපකාරක පන්ති අද රාත්‍රියේ සිට තහනම්.

2021 (2022) ඉලක්ක කරගනිමින් පුහුණුවීම් හෝ උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම G.C.E. සාමාන්‍ය පෙළ (සා.පෙළ) විභාග අපේක්ෂකයින්ට අද රාත්‍රියේ සිට විභාගය අවසන් වන දිනය දක්වා විභාගය තහනම් බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එල්.එම්.ඩී. ධර්මසේන මහතා පැවසුවේ, ඉහත විභාගය මැයි 23 වැනිදා ජුනි 1 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇති බවයි.

විභාග අවසන් දිනය වන ජූනි 01 වැනිදා දක්වා විෂයානුබද්ධ දේශන, සම්මන්ත්‍රණ හෝ පන්ති පැවැත්වීම, විභාග ඉලක්ක කරගත් ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම, බෙදාහැරීම සහ ප්‍රචාරණය කිරීම හෝ විද්‍යුත් මාධ්‍ය, පෝස්ටර් සහ බැනර් හරහා සමාන ප්‍රශ්න/පිළිතුරු සැපයීම සඳහා කටයුතු කිරීම තහනම් බව ඔහු පැවසීය.

“යමෙකු හෝ ආයතනයක් රෙගුලාසි කඩ කරන්නේ නම්, ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට, විභාග දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිලි කළ හැකිය, නැතහොත් පහත බලධාරීන්ට දැනුම් දිය හැකිය,” ඔහු පැවසීය. පොලිස් මූලස්ථානය: 0112421111, පොලිස් හදිසි ඇමතුම්: 119, ක්ෂණික ඇමතුම් (විභාග දෙපාර්තමේන්තුව): 1911, පාසල් විභාග සංවිධාන ශාඛාව: 0112784208 / 0112784537.

Leave a Reply

Your email address will not be published.