සාද හැකිතාක් පවුලේ සාමාජිකයින්ට පමණක් සීමා කරන්න

 

පවතින කොවිඩ් තත්වය සලකා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින් උත්සව සමයේ පවත්වන සාද හැකිතාක් පවුලේ සාමාජිකයින්ට පමණක් සීමා කරන ලෙස පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.