සමාජ ව්‍යවසායක එරන්ද ගිනිගේ ජනාධිපති උපදේශක ලෙස පත් කෙරේ

සමාජ ව්‍යවසායක එරන්ද ගිනිගේ මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදේශකවරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

එරන්ද ගිනිගේ ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ව්‍යවසායකත්ව ව්‍යාපාරයේ පුරෝගාමියා විය.

ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ව්‍යවසායකයින් සහ බලපෑම් ආයෝජනය ප්‍රවර්ධනය කළ ATH PAVURA වැඩසටහනේ නිර්මාතෘවරයා වේ.

එරන්ද ඕස්ට්‍රේලියාවේ දකුණු ක්වීන්ස්ලන්ත විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ විශේෂඥ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ද, ඉන්දියාවේ බැංගලෝර් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ජාන විද්‍යාව පිළිබඳ BSc උපාධියක් ද ලබා ඇත.

ඔහු පසුගිය දශකය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවසායකත්වය වර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සිලයේ හවුල්කාරිත්වය සහ නවෝත්පාදන පිළිබඳ හිටපු ප්‍රධානියා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *