සමාජ මාධ්‍ය තුළ පැතිර යන චෝදනා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය, මෑත කාලීන කතා සංදර්ශනයක දී සන්නද්ධ සේවාවන්හි “පිරිසිදුකම” ගැන කතා කරන කැළැල් හමුදා වෘත්තියක් ඇති හිටපු හමුදා නිලධාරියෙකු විසින් MOD වෙත එල්ල කරන ලද පදනම් විරහිත චෝදනා තරයේ හෙළා දකින අතරම, එම චෝදනා නින්දිත සහ නොමඟ යවන සුළු යැයි ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

ඒ අනුව, MOD හි ප්‍රතිචාරය සහ පැහැදිලි කිරීම පහත පරිදි වේ;

ශිෂ්‍යභට නිලධාරීන් සන්නද්ධ හමුදාවට බඳවා ගනු ලබන්නේ ඔවුන්ගේ සමාජ සහ පවුල් පසුබිම පිළිබඳ සියුම් අධ්‍යයනයකින් පසුවය. ත්‍රිවිධ හමුදාව තුළ නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ශුන්‍ය ඉවසීමේ දැඩි ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක වේ.

ශ්‍රී ලංකා හමුදා විද්‍යාපීඨයේ (SLMA) වාර්තා වූ මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් පිටුවහල් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව මේ වන විටත් කටයුතු කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සෑම විටම තම නිලයන් අතර විනය ආරක්ෂා කිරීමට කඩිනමින් ක්‍රියා කරනු ඇත.

තවද, සලාක දීමනාව සඳහා මෑත කාලීන සංශෝධනය සිදු කරනු ලැබුවේ, කිහිප දෙනෙකු විසින් සිදු කරන ලද සියුම් අධ්‍යයනයකින් අනතුරුව ජනාධිපතිවරයාගේ අනුමැතිය ඇතිව සන්නද්ධ සේවා නිලධාරීන්ගේ ‘Live-In’ සහ ‘Live-Out’ දීමනා අතර අසමානතාවය සකස් කිරීම සඳහා පමණි. නොමග යවන ලෙස වාර්තා කර ඇති පරිදි මාස සහ බාහිර පීඩනයක් නිසා නොවේ.

ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ට අවශ්‍ය විටදී සුභසාධන ප්‍රතිපාදන සහ අදාළ සේවාවන් සඳහා පහසුකම් සපයන බව MOD අවධාරණය කරයි.

එසේම ත්‍රිවිධ හමුදාවේ ඒකාග්‍රතාවය පළුදු කිරීමටත්, එමගින් රට තුළ අනාරක්ෂිත භාවයක් ඇති කිරීමටත් අවශ්‍යතා ඇති විවිධ කොටස් සක්‍රීයව ක්‍රියා කරන බව ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සාමාජිකයන් හොඳින් දනිති.

එම වාර්තාවේ සඳහන් පරිදි සන්නද්ධ හමුදා සාමාජිකයන් අධෛර්යයට පත්ව නැත. ඊට පටහැනිව, ජාතික ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාව නොසැලී ඉදිරියට යයි.

එවැනි පදනම් විරහිත චෝදනාවල සත්‍ය අසත්‍යතාවය සොයා බැලීමට හෝ පිළිතුරු දීමට අයිතියක් ලබාදීමට ඇතැම් මාධ්‍ය සංවිධාන උත්සාහයක් නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය කණගාටුව පළකරයි.

ජාතික ආරක්‍ෂාව සහතික කිරීම ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙවර වන අතර එහි මෙහෙවර සාක්‍ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *