සමාජ ක්‍රියාකරුවකුගේ ට්විටර් වීඩියෝවක් ඔස්සේ CID පරීක්ෂණ

සමාජ ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන ප්‍රසාද් වැලිකුඹුර මහතා පෙබරවාරි මාසයේ පළ කළ ට්විටර් වීඩියෝවක් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අද ප්‍රශ්න කළේය.

මාධ්‍යවේදී තරිඳු ජයවර්ධන පවසන පරිදි, හමුදා රථ පෙළපාලියක් සම්බන්ධයෙන් පුරවැසියන් පිරිසක් සිය අතෘප්තිය ප්‍රකාශ කරන අයුරු වීඩියෝවේ දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *