සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්වය අනුව සහල් මිල පහත යා හැකි බව රජය අපේක්ෂා කරයි.

වී සහල් මිලදී ගැනීම සඳහා පනවා ඇති සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්වය බදු ගෙවීමෙන් පසු සහල් මිල ගණන් යටතේ සැලකිය යුතු වැටීමක් රජය අපේක්ෂා කරයි.

වී සහල් සහ අලෙවිකරණය සඳහා පනවා ඇති සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්වය සංශෝධනය කිරීම සඳහා මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ හා ජාතික ප්රතිපත්ති සඳුදා ජනාධිපති රනිල් වික්රමසිංහ මහතා විසින් අමාත්ය මණ්ඩල කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය අපේක්ෂා කළහ.

ඊයේ මාධ්ය ප්රකාශයක් නිකුත් කරමින්, එළඹෙන කාල පරිච්ඡේදයේ සහල්වල වෙළඳපල මිල සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටෙනු ඇතැයි යන මහ කොමසාරිස් රංජිත් සියම්බලපිටිය මහතා පැවසීය.

බදු සමාලෝචනයක් අතරතුර, අවස්ථා තුනකින් සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්වය බදු අය කිරීම, සහල් සහ අලෙවිකරණය නිෂ්පාදනය කිරීම, සහල් සහ අලෙවිකරණය නිෂ්පාදනය කිරීම.

වී කිලෝවක් සඳහා ගොවියාට ගෙවා ඇති මුදලට අමතරව වී නිෂ්පාදකයින් පෙන්වා දී තිබුණේ දරා ගත යුතු අතිරේක පිරිවැය හැර සමාජ ආරක්ෂණ බද්දක් ලෙස රුපියල් 6-7 ක් සමාජ ආරක්ෂණ බද්දක් ලෙස මිල අධික වී ඇති බවයි ජලය, විදුලිය, ගබඩා කිරීම, ප්රවාහනය යනාදිය සඳහා. වී කිලෝග්රෑම් එකක පමණ නිෂ්පාදනය නිපදවන තෙක් සහල් නිෂ්පාදනයේ ක්රියාවලිය තුළ පාරිභෝගිකයාට භාර දෙන තෙක්.

මේ වන විට නාඩු සහල් කිලෝග්රෑමයකට වඩා වැඩි මිලකට ඉහළ මිලකට ගොවීන් ලබා දීම, මේ වන විට වෙළඳපොලේ ඇති සහල් සඳහා උපරිම මිල නියම කිරීම ද මෙම පියවර ගනිමින් සිටී.

මීට පෙර, අඩු ආදායම්ලාභීන්ගෙන් නොමිලේ ආදායම් ලබන අය අතර රජය විසින් මිලදී ගත් නාඩු සහල් බෙදා හැරීමේ වැඩපිළිවෙළක් ක්රියාත්මක කිරීමේ යෝජනාවක් ක්රියාත්මක කිරීමේ යෝජනාවක් අනුමත කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *