සබරගමුව සමන් දේවාල පෙරහරට දින නියම වෙයි

සබරගමුව මහ සමන් දේවාලයේ වාර්ෂික ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය සඳහා කප් සිටුවිම අගෝස්තු මස 5 වන දින සිදුවෙන අතර කුඹල් පෙරහැර අගෝස්තු 5 වන දින සිට 9 වන දින දක්වාත් විථි පෙරහැර අගෝස්තු 10 වන දින සිට අගෝස්තු 14 වන දින දක්වාත් රනදෝලි පෙරහැර අගෝස්තු 15 වන දින සිට අගෝස්තු 19  දින දක්වාත් දිය කැපිමේ මංගල්‍යය 20 වන පැවත්විමට කටයුතු යොදා ඇතිබව රත්නපුර මහ සමන් දේවාලයේ බස්නායක නිළමේ මිගාර ජයසුන්දර මහතා පැවසිය.

සබරගමුව මහ සමන් දේවාලයේ වාර්ෂිකව සිදුවෙන මෙම පෙරහැර මංගල්‍යයට ප්‍රථම අගෝස්තු 3වන දින සර්ව රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් පවත්වා පසුදින සපිරිකර සහිත මහ සඟ රුවන විෂයෙහි හිල් දානමය පිංකමක් පැවත්වෙන බවද  බස්නායක නිළමේ මිගාර ජයසුන්දර මහතා පැවසිය.

මෙම සමන් මහ දේවාලයේ පෙරහැර රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් සිදුවෙන පෙරහැරක් වන අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය ආරක්ෂක කටයුතු සෞඛ්‍ය පහසුකම් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සම්බන්ධව රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් වසන්ත ගුණරත්න මහතාගේ ප්‍රධානත්වයන් යුත් කමිටුවක් මගින් සංවිධාන කර ඇති බවද බස්නායක නිළමේ මිගාර ජයසුන්දර මහතා පැවසිය.

මහ සමන් දේවාලයේ දිය කැපිමේ මංගල්‍යය රත්නපුර මල්වල දිය කපනා තොටින් අගෝස්තු 20 වන දින පෙරවරුවේ අදාල නැකතට සිදුවිමෙන් අනතුරුව මහ සමන් දේවාලය දක්වා කළු ගඟේ  ගමන් කෙරෙන පෙරහැරට ස්ථාන 17ක් තුලදි බැති මතුන්ට පුද පුජා පැවත් විමට හැකි බවත් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය පොලිතින් භාවිතයෙන් තොර දිස්ත්‍රික්කයක් බවට පත්වි ඇති බැවින් මෙවර පෙරහැරට සහභාගි වන බැතිමතුන් පොලිතින් භාවිතයෙන් තොරව සුදු වතින් සැරසි සහභාගි වන ලෙසටද බස්නායක නිළ මේ මිගාර ජයසුන්දර මහතා ඉල්ලිමක් කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *