සනත් කොළඹදී සෞදි තානාපති හමුවෙයි

හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නායක සහ වත්මන් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක තානාපති සනත් ජයසූරිය මහතා සෞදි අරාබියේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා සහ සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කොළඹ සෞදි තානාපති H.E Khalid Hamoud Nasser Aldasam Alkahtani මහතා හමුවිය.

තානාපතිවරයා ශ්‍රී ලංකාවට දැක්වූ සහයෝගයට කෘතඥතාව පළ කළ ජයසූරිය සංවාදය ඵලදායී එකක් ලෙස විස්තර කළේය.

දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීමේ සාධනීය පියවරක් ලෙස තානාපතිවරුන් දෙදෙනා අතර හමුව සැලකේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *