සජිත් සමග ප්‍රසිද්ධ විවාදයකට ITN ආරාධනය අනුර පිළිගනී

ජාතික ජන බලවේගයේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා SJB නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සමඟ ITN නාලිකාවේ විවාදයට සහභාගි වීමට සූදානම් බව ජාතික ජන බලවේගය රජයට අයත් ස්වාධීන රූපවාහිනී නාලිකාවට (ITN) දැනුම් දී ඇත.

ජූනි 6 වැනිදා යෝජිත විවාදයට පහසුකම් සැලසීමට කැමැත්ත පළකරමින් ITN නාලිකාව විසින් ජුනි 4 වැනිදා එවූ ලිපිය ජාතික ජන බලවේගය පිළිගෙන ඇත.

යෝජිත විවාදයට අදාළ කටයුතු මෙහෙයවන ජාතික ජන බලවේගයේ විධායක කමිටු සභික වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා ITN සභාපතිවරයාට ලිපියක් යවමින් කියා සිටියේ එය නියමිත විවාදයක් නොව ප්‍රේමදාස මහතා විවාදයට සහභාගී වන්නේද යන්න තහවුරු කිරීම වැදගත් බවයි.

ප්‍රේමදාස මහතා නියමිත දින සහ වේලාව පිළිබඳ විවාදයට සහභාගි වන්නේ නම් වහාම ජාතික ජන බලවේගයට දැනුම් දෙන ලෙස ඔහු ITN ආයතනයෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *