සචින් අඟහරුවාදා ලංකාවට

කීර්තිමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකු සහ යුනිසෙෆ් හි දකුණු ආසියාවේ කලාපීය සුහද තානාපති සචින් තෙන්ඩුල්කාර් 2023 අගෝස්තු 8 වන අඟහරුවාදා ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ සිනමන් ලේක්සයිඩ් හි උත්සවයකට සහභාගී වීමට නියමිතය.

COVID-19 වසංගතයේ බලපෑම සහ කලාපයේ දරුවන්ගේ ජීවිතවලට ඉන් පසුව ඇති වූ ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම මෙම උත්සවයේ අරමුණයි.

ගෝලීය වසංගත සහ ආර්ථික අභියෝග ශ්‍රී ලංකාව පුරා සිටින දරුවන්ගේ ජීවිතවල නොමැකෙන සලකුණක් තබා ඇත.

යුනිසෙෆ් කලාපීය සුහද තානාපතිවරයෙකු ලෙස සචින් ඔහුගේ භූමිකාව හරහා දකුණු ආසියානු කලාපය පුරා ළමා අයිතිවාසිකම්, ආරක්ෂාව සහ සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට කැපවී සිටී. ඔහුගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපනය සහ ආරක්ෂාව වැනි ක්ෂේත්‍රවල දරුවන්ගේ ජීවිත වැඩිදියුණු කිරීමට ක්‍රියාකාරීව ක්‍රියා කරන යුනිසෙෆ් වැඩසටහන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඔහුට ඉඩ සලසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *