සංශෝධිත කාලසටහන එළිදක්වයි – ICC වයස අවුරුදු 19න් පහළ පිරිමි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2024 දකුණු අප්‍රිකාවට යයි

ICC වයස අවුරුදු 19න් පහළ පිරිමි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය 2024 සඳහා සංශෝධිත කාලසටහනක් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) විසින් ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර එය 15 වන සංස්කරණය ජනවාරි 19 සහ පෙබරවාරි 11 අතර පැවැත්වෙනු ඇති දකුණු අප්‍රිකාවේ ස්ථාන පහක් තහවුරු කරයි.

ICC මණ්ඩලය නොවැම්බර් මාසයේදී මෙම ඉසව්ව ශ්‍රී ලංකාවෙන් වෙනත් ස්ථානයකට ගෙන යාමට තීරණය කළේය.

ලෝක ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ වඩාත් උද්යෝගිමත් තරුණ දක්ෂතා ස්ථාපිත ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණවල පැවැත්වෙන තරඟ 41ක් හරහා කුසලානය සඳහා තරඟ වදිනු ඇත. Bloemfontein හි Mangaung Oval, East London හි Buffalo Park, Kimberley Oval, Kimberley Oval, Potchefstroom හි JB Marks Oval සහ අවසානයේ Benoni හි Willowmoore Park හිදී අවසන් පූර්ව වටය පෙබරවාරි 6 සහ 8 සහ අවසන් මහා තරගය පෙබරවාරි 11 පැවැත්වීමට තෝරාගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *