සංවර්ධන ගමන ඉන්දියාව එක්ක හවුලේ යනවා – රනිල් වික්‍රමසිංහ

ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ඉලක්ක ඉටු කර ගැනීමේදී ඉන්දියාව සමඟ මනා හවුල්කාරිත්වයකින් ඉදිරියට යාමට අපේක්ෂා කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

එහිදි බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයට අදාළව දෙරට අතර හවුල්කාරිත්වය ඉහළ නංවා ගැනීමට විශේෂ අවධානයක් යොමුව ඇති බවත්, වසර 30ක යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් වූ උතුරේ ජනතාවට නව සංවර්ධනයක් අත්කර දීම අරමුණ බවත් ජනාධිපතිවරයා පැවසීය.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ බව සඳහන් කර සිටියේ කොළඹ ICT රත්නදීප හෝටලයේදී පැවති 31 වැනි සමස්ත ඉන්දීය හවුල්කාර හමුව 2024 (AIPM 2024) අමතමිනි.

ජූනි 22 දක්වා කොළඹදී පැවැත්වෙන 31 වැනි සමස්ත ඉන්දීය හවුල්කරුවන්ගේ හමුව, ඉන්දියාවේ KPMG ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ KPMG ආයතනයේ සහයෝගයෙන් සංවිධානය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *