සංගණන නිලධාරීන්ට තොරතුරු ලබාදීමෙන් වළකින්න: ග්‍රාම නිලධාරී නිලධාරීන්

ග‍්‍රාම නිලධාරීවරයෙකු නොමැතිව සංගණනය සඳහා නිවෙස්වලට පැමිණෙන නිලධාරීන්ට කිසිදු තොරතුරක් ලබා නොදෙන ලෙස ග‍්‍රාම නිලධාරී සංගමය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

එම සංගමයේ ජාතික සංවිධායක නෙවිල් විජේරත්න මහතා අවධාරණය කළේ, සියලුම ග්‍රාම නිලධාරී නිලධාරීන් සංගණන කටයුතුවලින් බැහැරව සිටියද සංගණන කටයුතු පසුගියදා ආරම්භ කළ බවයි.

ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ මැදිහත්වීමකින් තොරව සංගණන කටයුතු ආරම්භ කර ඇති බව අවධාරණය කළ ඔහු ග්‍රාම නිලධාරී නිලධාරීන් නොමැතිව ඇස්වැසුම වැඩසටහන සඳහා තොරතුරු රැස් කිරීමේදී මතුව ඇති නොවිසඳුණු ගැටලු පිළිබඳවද අවධාරණය කළේය.

“දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව ග්‍රාම නිලධාරී නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් තොරව සංගණනය පැවැත්වීම තවදුරටත් ගැටලු මතුවීමට හේතු විය හැකි බව” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *