ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ප්‍රවාහන කටයුතු ඇරඹෙයි

හෙට (15) පැවැත්වීමට නියමිත ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර ප්‍රවාහන කටයුතු මේ වන විට අවසන් කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කර ඇත.

එහි නියෝජ්‍ය විභාග කොමසාරිස් ලසික සමරකෝන් මහතා සඳහන් කළේ, අපදා තත්ත්වයන් ඇති වන ඕනෑම ස්ථානයක සිටින සියලුම අපේක්ෂකයන්ට ළඟම ඇති විභාග මධ්‍යස්ථානයේ විභාගය ලීවීම සඳහා පහසුකම් සපයා ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *