ශ්‍රී ලංකාව මේ දෙසැම්බරයේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමඟ සංවාදයකට යාමට බැඳී සිටී: රනිල්

මේ වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) සමඟ සංවාදයකට යාමට එක්සත් ජාතීන්ගේ මූල්‍ය හා මූල්‍ය සමුළුවේ 4 වැනි වගන්තියට ශ්‍රී ලංකාව බැඳී සිටින බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

අයවැය පිළිබඳ කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදයේදී අදහස් දක්වමින් වික්‍රමසිංහ මහතා කියා සිටියේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සහයෝගීතාව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ මූල්‍ය හා මූල්‍ය සමුළුව යටතේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ස්ථාපිත කළ බවයි.

“මේ වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මූල්‍ය හා මූල්‍ය සමුළුවේ හතරවන වගන්තිය යටතේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සමඟ සංවාදයකට යාමට ශ්‍රී ලංකාව බැඳී සිටිනවා. ඒ නිසා මේ සංවාදයේ විස්තර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. මෙම සංවාදයේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ මතවාද, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ මතවාද සහ දෙපාර්ශ්වයේ එකඟතා ඇතුළත් වේ. මේ ගිවිසුම ගැන විස්තර දැන ගන්න පාර්ලිමේන්තුවට අයිතියක් තියෙනවා.”

එසේම ජනාධිපතිවරයාගේ වැය ශීර්ෂයෙන් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බළකාය සඳහා වියදම් කිරීම නීති විරෝධී බවද ඔහු පැවසීය. “ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව කැබිනට් මණ්ඩලයේ මුදල් සහ පාලනය පිළිබඳ බලය පාර්ලිමේන්තුවට තිබෙනවා. කැබිනට් මණ්ඩලය පාර්ලිමේන්තුවට වගකිව යුතුයි. කාර්ය සාධක බළකාය පත් කර ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ කැබිනට් අනුමැතියකින් තොරවය. කාර්ය සාධක බලකාය පාර්ලිමේන්තුවට වගකියන්නේ නැහැ. එබැවින් කාර්ය සාධක බලකාය සඳහා වියදම් කිරීම නීති විරෝධී ය, ”ඔහු තරයේ කියා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *