ශ්‍රී ලංකාව කොත්තු සඳහා පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබාගත යුතු බව අමාත්‍ය හේරත් පවසයි…

දිවයිනෙන් ආරම්භ වූ ආහාරයක් වන කොත්තු සඳහා ජාත්‍යන්තර පේටන්ට් බලපත්‍රයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඉල්ලුම් කළ යුතු බව ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

මඩකලපුවෙන් ආරම්භ වූ කොත්තු සඳහා ජාත්‍යන්තර පේටන්ට් අයිතියක් ලබා ගැනීමට කාලය එළඹ ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චරිත හේරත් මහතා පැවසීය. “පීසා ඉතාලියෙන් ආරම්භ වූ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ජනප්‍රිය ප්‍රණීත ආහාරයක් බවට පත්ව ඇත. ඒ සඳහා ඉතාලිය ජාත්‍යන්තර පේටන්ට් බලපත්‍රයක් ලබාගෙන ඇත. කොත්තු ජාත්‍යන්තරයේත් ජනප්‍රිය වෙන්න පටන් අරන්. එය විවිධ ආකාරවලින් පැමිණෙන අතර නවතම අයිස්ක්‍රීම් කොත්තු වේ. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර පේටන්ට් බලපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කළ යුතුයි.” මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ නිසි පේටන්ට් බලපත්‍ර හිමිකම් නීති නොමැතිකම පිළිබඳව මන්ත්‍රීවරයා සභාවේ අවධානය යොමු කළේය. “මේ ප්‍රශ්නයෙන් කලාකරුවන් පීඩාවට පත් වෙනවා,” ඔහු පැවසීය.

එසේම, ඔහු හෝ ඇයගේ ඩිජිටල් පැවැත්ම සහතික කිරීම සඳහා පුද්ගලයෙකුට උපකාර කිරීමට නීති අවශ්‍ය බව අවධාරණය කළේය. “තාක්ෂණික සංවර්ධනය භෞතික පැවැත්මට වඩා පුද්ගලයෙකුගේ ඩිජිටල් පැවැත්ම වැදගත් කර ඇත. නව පේටන්ට් නීති මෙම තත්වයන් තුළ සමාජ මාධ්‍ය ආවරණය කිරීමට ද අවශ්‍ය වේ,” ඔහු තවදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *