ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින නවසීලන්ත වැසියන් සඳහා නවසීලන්ත මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය උපදෙස් නිකුත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ නවසීලන්ත මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින නවසීලන්ත ජාතිකයින් සඳහා උපදේශනයක් නිකුත් කර ඇත.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් නවසීලන්ත මහ කොමසාරිස් මයිකල් ඇපල්ටන් පැවසුවේ ආර්ථික තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහෙමින් පවතින අතර ඉන්ධන වැනි මූලික අවශ්‍යතා සහ සමහර ආහාර නිෂ්පාදන හිඟයට තුඩු දෙන බවයි.

විදුලිය සලාකනය කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දීර්ඝ කාලයක් විදුලිය ඇනහිටීම් ඇති වී ඇති අතර එය යම් කාලයක් සඳහා පවතිනු ඇත.

ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් මෑත කාලීන විරෝධතා ගණනාවක් ඇති වූ බව ඔහු පැවසීය.

මයිකල් ඇපල්ටන් පෙන්වා දුන්නේ ඊයේ කොළඹ පැවති විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ඇඳිරි නීතිය පැනවූ බවයි.

ඉරිදා (අප්‍රේල් 3) ඇතුළුව කොළඹ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල තවදුරටත් විරෝධතා සහ පෙළපාලි අපේක්ෂා කෙරේ.

සාමකාමී වීමට අදහස් කරන අයට පවා ප්‍රචණ්ඩත්වයට පත්වීමේ හැකියාව ඇති බැවින් විරෝධතා ස්ථාන සහ පෙළපාලිවලින් වැළකී සිටින ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ නවසීලන්ත වැසියන්ට උපදෙස් දෙන බව ඔහු පැවසීය.

වර්ධනයන් සඳහා ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය නිරීක්ෂණය කරන ලෙසත්, පළාත් පාලන ආයතන විසින් නිකුත් කරන ලද ඇඳිරි නීතිය ඇතුළු උපදෙස්වලට අනුකූල වන ලෙසත් මහ කොමසාරිස්වරයා නවසීලන්ත වැසියන්ට උපදෙස් දුන්නේය.

“ශ්‍රී ලංකාවේ නවසීලන්ත වැසියන් http://safetravel.govt.nz හි ලියාපදිංචි වීමට උනන්දු කරනු ලැබේ. ඔබට කොන්සියුලර් සහාය අවශ්‍ය නම් කරුණාකර +94112174717 අමතන්න හෝ [email protected] විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කරන්න. හදිසි කොන්සියුලර් සහය සඳහා කරුණාකර +6499202020 අංකයෙන් 24/7 නවසීලන්ත කොන්සියුලර් ආධාර අංකය අමතන්න,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *