ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ මුදල් සංචිත තවදුරටත් පහතට

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ මුදල් සංචිත ජනවාරි මාසය අවසන් වන විට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.36 දක්වා 24%කට වඩා පහත වැටී ඇති බව මහ බැංකු දත්ත පෙන්වා දෙයි.

“ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.36 ට චීන යුවාන් බිලියන 10 ක් (ඩොලර් බිලියන 1.5 ක් පමණ) සහ ඩොලර් මිලියන 400 ක් ඉන්දියානු හුවමාරු කිරීම් ඇතුළත් වේ.” ජ්‍යෙෂ්ඨ ව්‍යාපාරික මාධ්‍යවේදියෙකු වන ශිහාර් අනීස් ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කර තිබේ.
ශ්‍රී ලංකාවේ රන් සංචිත ද ජනවාරි මාසයේදී ඩොලර් මිලියන 175 සිට ඩොලර් මිලියන 92 දක්වා අඩක් පමණ අඩු වී ඇත.

SJB පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ නවතම විදේශ මුදල් සංචිත පිළිබඳව පහත ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කර තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *