ශ්‍රී ලංගමයේ කාර්මික ශිල්පීන්ගේ හිඟය පියවීමට ජර්මන් ටෙක් ආයතනය

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලංගම) කාර්මික හිඟයට පිළියම් යෙදීම සඳහා ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය හරහා සිසුන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් බලශක්ති හා ප්‍රවාහනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාව විසින් පසුගියදා පවත්වන ලදී.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාලක බණ්ඩාර කෝට්ටේගොඩ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා රැස්වූ මෙම කමිටුවට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය, ලංගම, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය නියෝජනය කරමින් නිලධාරීන් පැමිණ සිටියහ.

මේ අනුව, අමාත්‍යාංශය සමඟ සාකච්ඡා කර කාර්මික සිසුන් 50 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමකට විශේෂ පුහුණුවක් ලබාදීම කෙරෙහි අවධානය යොමු විය.

ලංගම සේවකයින්ට අවශ්‍ය පුහුණුව ලබාදීමේ ප්‍රධාන අරමුණින් ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය ආරම්භ කළද එම අවශ්‍යතාවය නිසි පරිදි ඉටු නොවන බව මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කෙරිණි. මෙම තත්ත්වය මත ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයට වාර්ෂිකව බඳවා ගන්නා සිසුන්ගෙන් 50 දෙනකුට එහි කාර්මික හිඟය පියවීම සඳහා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ පුහුණුවක් ලබා දෙන ලෙස ශ්‍රී ලංගමය ඉල්ලා ඇත.

ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය සම්බන්ධයෙන් ක්ෂේත්‍රයේ හොඳ පිළිගැනීමක් පවතින නිසා පූර්ණකාලීන පාඨමාලාව සඳහා සිසුන් 600ක් බඳවා ගත්තද ඔවුන් වෙනත් රැකියා අවස්ථා වෙත යොමුවීම පිළිබඳ කනස්සල්ලක් මතුව ඇති බව මෙහිදී සාකච්ඡා කෙරිණි. තවද සිසුන්ට පුහුණුව ලබාදීමේ දී පුහුණුකරුවන්ගේ හිඟය සහ පහසුකම්වල අඩුපාඩු පිළිබඳව අවධානය යොමු කෙරිණි.

කෙසේ වෙතත්, ලංගම කාර්මික ශිල්පීන්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අවශ්‍ය පුහුණුව ලබාදීමට අදාළ අමාත්‍යාංශ හා ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කර කඩිනම් තීරණයක් ගන්නා ලෙස කමිටු සභාපතිවරයා උපදෙස් දුන්නේය.

තවද, ශ්‍රී ලංගම සහ ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය සමඟ ඒකාබද්ධව මහනුවර ප්‍රදේශයේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කිරීමේ යෝජනාව වහාම සලකා බලන ලෙස කමිටු සභාපතිවරයා උපදෙස් දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *