ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයාගේ කාර්යාලයට පොලිසිය මුද්‍රා තබයි.

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ (PUCSL) සභාපති ජනක රත්නායක මහතාගේ කාර්යාලය කොල්ලුපිටිය පොලිසිය විසින් මුද්‍රා තබා ඇත.

කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ අධිකරණ නියෝගයකට අනුව කොල්ලුපිටිය පොලිසිය මෙම පියවර ගෙන ඇත.

මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපතිවරයාගේ කාර්යාලයට කිසියම් පිරිසක් බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වී වැදගත් ලිපි ලේඛන විනාශ කිරීමට උත්සාහ කරන බවට කොල්ලුපිටිය පොලිසියට පැමිණිල්ලක් ලැබී තිබුණා.

පොලිසිය කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරයාට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අධිකරණ නියෝගයක් ලබාගෙන මහජන උපක්‍රමශීලී සංගමයේ සභාපතිවරයාගේ කාර්යාලයට මුද්‍රා තබා ඇත.

වාර්තා වන අන්දමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසමේ සභාපති ජනක රත්නායක මේ වනවිට විදේශගතව සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *