ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයට නව සාමාන්‍යාධිකාරීවරයෙක්

ප්‍රවාහන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී එච්.එම්.කේ.ඩබ්ලිව්. බණ්ඩාර සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා ලෙස නොවැම්බර් 3 වැනිදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි.

මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එම් එම් පී කේ මායාදුන්නේ මහතාගේ අත්සනින් එච් එම් කේ ඩබ්ලිව් බණ්ඩාර වෙත නිල ලිපියක් යොමු කර ඇත.

බණ්ඩාර මහතා ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා ලෙස පත් කිරීමට පසුගිය ඔක්තෝබර් 10 වැනිදා කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කළේය.

එම ලිපියෙන් බණ්ඩාරට දන්වා සිටියේ GMR ලෙස වැඩ භාර ගන්නා ලෙසත් අනතුරුව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට දන්වන ලෙසත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *