ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සංස්ථාව e-ගේට්ටු පද්ධතියක් පිහිටුවීමට සූදානම් වෙයි.

වාර්ෂිකව පුද්ගලයින් 200කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මිය යන සහ 400ක් පමණ ආබාධිත තත්ත්වයට පත් කරන මාරක දුම්රිය අනතුරුවලට තිත තැබීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය (SLR) දිවයින පුරා පිහිටි දුම්රිය මාර්ග ජාලයේ අනාරක්ෂිත හරස් මාර්ග 400කට ආසන්න ප්‍රමාණයක ඊ-ගේට් පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත බව ප්‍රවාහන අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

ගුණවර්ධන අමාත්‍යවරයාගේ සංකල්පයක් වන e-gate පද්ධතිය, SLR හි උපදෙස් මත සහ රාජ්‍ය සංවර්ධන හා ඉදිකිරීම් සංස්ථාව (SD&CC) සමඟ එක්ව CodeGen International විසින් සංවර්ධනය කර ඇත. පසුගියදා ගොඩගම දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස විද්‍යුත් ගේට්ටුවක් සාර්ථකව සවිකර ඇති අතර එය ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වන බවද ඔහු පැවසීය.

1864 ලංකා රජයේ දුම්රිය සේවය ආරම්භ කළ දිනයේ සිටම දුම්රිය හරස් මාර්ගවල සිදුවන මාරක අනතුරු ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයකි. දුම්රිය හරස් මාර්ග ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවයට අධික වියදමක් දැරීමට සිදු වුවද තවමත් අප සතුව අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග 400කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඇති අතර එහිදී දුම්රිය හා අනෙකුත් වාහන අනතුරු නිරන්තරයෙන් වාර්තා වේ. . දුම්රිය හරස් මාර්ගවලදී සිදුවන දුම්රිය අනතුරු වැළැක්වීම ජාතික අවශ්‍යතාවක් වන අතර ඊට පිළිතුරක් ලෙස අලුතින් හඳුන්වා දුන් ඊ-ගේට් ක්‍රමය ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.

සාමාන්‍යාධිකාරී, දුම්රිය (GMR) ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.එස්. ශ්‍රී ලාංකේය ඉංජිනේරුවන්ගේ දැනුම උපයෝගී කරගනිමින් අතින් ක්‍රියාත්මක වන විද්‍යුත් ගේට්ටුව සම්පූර්ණයෙන්ම සංවර්ධනය කර ඇති අතර අවම පිරිවැය රු. මිලියන 1 ක්.

“අපි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් ස්වයංක්‍රීය සහ දුරස්ථ පාලක බවට පත් කිරීම සඳහා එය තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියක යෙදී සිටිමු. නමුත් වියදම රු. මිලියන 3.5 කි. සංවර්ධකයින් මුහුණ දෙන තවත් ගැටළුවක් වන්නේ විදුලිය විසන්ධි වූ විට විද්‍යුත් ගේට්ටුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ කෙසේද යන්නයි. කෙසේ වෙතත් මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සොයා වැඩි කලක් යාමට පෙර මුළු දුම්රිය ජාලයම දුම්රිය, මගීන් සහ මහජනතාව සඳහා පූර්ණ ආරක්‍ෂිත තත්ත්වයට පත් කළ හැකි බව මට විශ්වාසයි” යැයි ගුණසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *