ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ හෝටල් පහසුකම් සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් පැහැදිලි කිරීමක්…

2023 ICC පිරිමි ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟයට සහභාගී වීම සඳහා කණ්ඩායම සිම්බාබ්වේ බුලවායෝ හි ස්ථානගත කර ඇති හෝටලයේ ඇති වූ පිරික්සුම් ක්‍රියාවලියේ ප්‍රමාදයක් සම්බන්ධයෙන් පහත පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බලාපොරොත්තු වේ.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද දහවල් හෝටලයට පැමිණ ඇති අතර, ඇතුළු වන විට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මදක් පෙර පැමිණි තවත් ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් “පරීක්ෂා කිරීමේ” කටයුතුවල නිරතව සිටියහ.

මෙම තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ සමහර ක්‍රීඩකයන් “පරීක්ෂා කිරීම” ප්‍රමාද වීමට හේතු විය.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මේ පිළිබඳව හෝටල් කළමනාකාරීත්වයට වාර්තා කිරීමෙන් පසු කෙටි කාලයක් තුළ එම ගැටලුව නිවැරදි කර ගැනීමට සමත් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *