ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට මුදල් ලබාදුන්නේද?

ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාදාමයට ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය විරුද්ධ බවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් වෙනත් මතයක් නිර්මාණය කිරීමට උත්සාහ කිරීමේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට මුදල් ලබාදී ඇති බවට ඇති සැකය තවදුරටත් සනාථ වූ බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා පවසයි. .

ක්‍රීඩා පනත සංශෝධනය නොකර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කිරීම තේරුමක් නැති දෙයක් යැයි කීවේ ජනාධිපතිවරයා බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

“ක්‍රීඩා පනත සංශෝධනය කිරීමේ යෝජනාව යෝජනාවට ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය වුණේ ජනාධිපතිතුමායි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මන්ත්‍රීවරුන් 255 දෙනාම එකතු වෙද්දී වෙනස් මතයක් ඇති කරන්න උත්සාහ කරන්නේ ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය මේ ගෙන යන වැඩපිළිවෙළට විරුද්ධයි කියලා. හේරත් මන්ත්‍රීවරයා මෙවැනි ප්‍රකාශ කරන විට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මුදල් ලබාදුන් බවට ඇති සැකය තවදුරටත් ඔප්පු වෙනවා.ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණට මුදල් ලබාදුන් බව මට ඔප්පු කළ නොහැකි බවද ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *