ගෝඨාභයට රට බාර දෙන්න

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය අතුරු කමිටුවක් පත්කිරීමට පෙර බිලියන ගණනක චෙක්පත් ලියයි -ඇමති

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලධාරීන් පසුගිය දින කිහිපය තුළ අතුරු කමිටුවක් පත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂාවෙන් රුපියල් බිලියන ගණනක චෙක්පත් ලියා ඇති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ මහතා පවසයි.

දඹුල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ විදුලි බුබුළු පසුගිය දින කිහිපය තුළ රුපියල් බිලියන 1.5ක් වැය කර කඩිමුඩියේ වෙනස් කළ බව අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ වැදගත් ලිපි ලේඛන අස්ථානගත වීමේ අවදානමක් පවතින බවද ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *