ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර දොළොස්වන ETCA සාකච්ඡා අවසන් වේ

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ආර්ථික හා තාක්ෂණ සහයෝගිතා ගිවිසුම (ETCA) 12 වැනි වටයේ සාකච්ඡා අවසන් වූ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ, ප්‍රධාන සාකච්ඡාකරු ශ්‍රී අනන්ත ස්වරුප් ප්‍රමුඛ ඉන්දීය නිලධාරීන් 19 දෙනෙකුගෙන් යුත් දූත පිරිසක් ETCA පිළිබඳ පුළුල් සාකච්ඡා සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි බවයි.

ජනාධිපති වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ඉන්දීය සංචාරයෙන් අනතුරුව ETCA පිළිබඳ සාකච්ඡා යළි ආරම්භ විය.

පවතින ඉන්දියා-ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළෙඳාම (ISFTA) පුළුල් කිරීම සහ ගැඹුරු කිරීමේ අරමුණින් දෙරට අතර 2016 සිට 2019 දක්වා ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා වට 11ක් පවත්වා ඇත.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයට අනුව, මෙම විස්තීර්ණ ගිවිසුමට වත්මන් ISLFTA වඩා පුළුල් විෂය පථයක් ඇති අතර එය ජාතීන් දෙක අතර ගැඹුරු වන ආර්ථික සබඳතා අවධාරනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *